Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2018

Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2018

Publicerad | Uppdaterad

Svenskspråkiga ungdomar tycker att den svenska språkgemenskapen är viktig, men över hälften av flickorna har blivit illa behandlade på grund av att de talar svenska. De unga är överlag positiva inför framtiden, men de är tydligt oroade över miljön.

Bland annat det här visar den svenskspråkiga ungdomsbarometern, som tankesmedjan Magma låtit göra. Enkätundersökningen gjordes av Taloustutkimus i maj och juni 2018, och 800 svenskspråkiga unga i åldern 15–19 runt om i landet besvarade frågorna. Resultaten är analyserade av Matilda Wrede-Jäntti, universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet, och Kaisa Kepsu och Lia Markelin, som båda är samhällsanalytiker vid tankesmedjan Magma.

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur svenskspråkiga ungdomar ser på sitt liv och sin framtid. Hur mår de unga, och vad är viktigt för dem? Skiljer sig de svenskspråkiga ungas uppfattning om sitt liv från andra finländska ungas? Hur är det att vara ung och svenskspråkig idag? I infobladet presenteras de centrala resultaten som ett första led i Magmas satsning på ungdomar.

Undersökningen möjliggjordes med hjälp av finansiering från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Yle, Lilla Teatern (Stadsteatern) och Svenska Teatern.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.