Presentation av befolkningsanalysen för den svenskspråkiga befolkningen

Publicerad | i Video Post

Professor Jan Saarela presenterar analysen av den svenskspråkiga befolkningen 1990-2040. Analysen kommenteras av befolkningsforskaren, PD Timo Aro från konsultbyrån MDI och av Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad. Presentationen direktsändes 8.4 och kan ses här.

Analysen kan läsas här.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.