Nordic Market Scenarios
Bild: Christopher Burns, unsplash

Nordic Market Scenarios

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I projektet Nordenscenarier 2030 ingår antologin 30 röster om Norden och Nordic Market Scenarios. Scenariearbetet är en produkt av Nordic West Office och Danske Bank, som till stor del bygger på tankesmedjornas diskussioner och framtidsskisser under år 2021.

Läs mera
Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning
Bild: Arthur Lambillotte, unsplash

Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Det råder en akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning. Det visar en ny studie som Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma, utfört på uppdrag av fondernas Läromedelsgrupp.

Nästan hälften av lärarna i enkäten meddelar att inga svenskspråkiga läromedel publicerade i Finland existerar för den egna branschen.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.