Finlandssvenskarna mer positiva till invandring än folkmajoriteten

Under augusti och september månad år 2009 ställde Magma sammanlagt 11 frågor till 1000 slumpmässigt utvalda finlandssvenskar i åldern 15-79 år. Intervjuerna utfördes av Taloustutkimus Oy och gjordes per telefon. Målsättningen med Magmas och Taloustutkimus undersökning var att analysera och pejla den svenskspråkiga befolkningens inställning till invandrings- och flyktingfrågan. Slutresultatet är på...

Sjuttio år senare

1 sep 2009 | Nils Erik Forsgård
Klockan 4.45 på morgonen den 1 september 1939 gick det tyska skolfartyget "Schleswig-Holstein" till attack mot ammunitionsförrådet Westerplatte utanför Gdansk i Polen. Anfallet på Westerplatte betydde startskottet på andra världskriget.

Blott en semantisk övning?

Utrikesminister Alexander Stubb vill sätta stopp för den semantiska debatten kring kriget i Afghanistan. Det låter lite tråkigt, är kanske förståeligt, men jag tror att det finns all orsak att fortsätta just den debatten, också bortom semantiken.

Europeiska tankar

Den franske författaren François Mauriac sade en gång att han älskade Tyskland så mycket att han var glad att det fanns två Tyskland.

Efter 20 år

Tyskland har orsak att fira. Det har gått 20 år sedan muren öppnades och 60 år sedan landet fick en grundlag.

En kommentar till undersökningen om hur invandrare förhåller sig till det finlandssvenska

Magmas analys bör betecknas som en grundläggande attitydundersökning kring invandrare och deras syn på det svenska språket och på den svenska kulturen i Finland. Den absoluta majoriteten av de som har svarat på frågorna är högutbildade och har en studie- eller arbetskraftsrelaterad bakgrund.

Ropen från Lampedusa

Du såg kanske nyhetsbilderna från den italienska ön Lampedusa senaste vecka. Närmare 600 afrikanska båtflyktingar i protestmarsch på väg mot den lilla öns geografiska mittpunkt. Och med höjda röster det enda rop som flyktingar kan formulera: ”Frihet!”

Vad är ett märkesår?

Det har gått 200 år sedan Sverige förlorade Finland till Ryssland, och finska kriget är ett av de blodigaste krig som någonsin har utkämpats på nordisk mark. I slutet av februari år 1808 gick ryska trupper över gränsen i de sydöstra delarna av Finland. De kom utan krigsförklaring, med en väldig armé.

Obamas väg

Barack Obama är den första nyvalda (och demokratiska) presidenten i USA efter 9/11. Vad betyder det? Jag vet inte, men jag hoppas att något av den stora amerikanska rädslan skall försvinna nu, och att USA skall bli vad det alltid lovat att det skall vara: