Utredning om mediesamarbete i Svenskfinland

Utredning om mediesamarbete i Svenskfinland

Publicerad | i Aktuellt

Tankesmedjan Magma inleder en utredning om potentiella samarbetsformer mellan de finlandssvenska mediehusen. I utredningen deltar Svenska Yle, KSF Media, HSS Media och ÅU Media.

–Svenska Yle vill gärna vidareutveckla samarbetet med kommersiella medier, och vi är också öppna för att hitta nya former av samarbeten. Vi ser därför med intresse fram emot vad utredningen kommer fram till, säger Johanna Törn-Mangs som är direktör för Svenska Yle.

Utredningen innehåller bland annat en benchmarking av hur samarbetet mellan public service-bolag och kommersiella mediebolag ser ut i övriga delar av världen.

–Från de kommersiella tidningshusens sida ser vi fram mot att se vad det här kan ge, speciellt benchmarkingen från andra länder. Det blir intressant att se om utredningen kan identifiera bra exempel från andra länder kring hur public service och kommersiella mediehus kan skapa samarbeten som blir riktigt bra för både användarna och prenumeranterna samt för mediehusen och public service, säger Anna Hellerstedt (vd för KSF Media), Erja Yläjärvi (chefredaktör för Hufvudstadsbladet), Niklas Nyberg (vd för HSS Media) och Tom Simola (vd för ÅU Media) i ett gemensamt uttalande.

Som utredningsman fungerar Jens Berg, som har jobbat i de finlandssvenska mediehusen i drygt 20 år bland annat som innehållschef på Svenska Yle och chefredaktör på Hufvudstadsbladet.

–Jag ser verkligen fram emot det här uppdraget. I och med att jag i mina tidigare yrkesroller har suttit “på bägge sidorna” av förhandlingsbordet har jag en förståelse för realiteterna både på Svenska Yle och i tidningshusen, säger Jens Berg.

Utredningen utförs i tankesmedjan Magmas regi, med finansiering av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. Utredningen beräknas vara klar på våren 2022.

Om ni vill ha mera info kan ni kontakta:

Jens Berg

040 5859 039

jens@montem.fi

 

Nils Erik Forsgård

050 3386 963

nilserik.forsgard@magma.fi

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.