Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Den svenska tiden 1150–1809. Med anledning av märkesåret 2009 ställde Magma Sveriges och Finlands gemensamma historia i fokus och vill i en europeisk kontext understryka betydelsen av kunskap om det egna landets historia. FD Janne Holméns rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av den svenska tiden i vår historia visar att gymnasieundervisningen i historia ägnar den svenska tiden i Finlands historia liten uppmärksamhet. Därför framstår den svenska tiden som en okänd historia.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.