Foto av Irina Murza
Foto av Irina Murza

Ruotsinkielisten määrän odotetaan Suomessa kasvavan

Publicerad | Uppdaterad

Suomen ruotsinkielisen väestön odotetaan kasvavan parilla tuhannella hengellä vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi ajatuspaja Magman ja Folktingetin julkaisemasta ennusteesta, jonka on laatinut Åbo Akademin väestötieteen professori Jan Saarela. Siinä tarkastellaan ruotsinkielisen väestön kehitystä 1990–2018 ja luodaan suuntaa antava, kuntatasolle ulottuva ennuste vuoteen 2040 asti.

Erot eri puolilla ruotsinkielistä Suomea ovat suuria. Väestönkasvun arvioidaan olevan voimakkainta Ahvenanmaalla, 17 prosenttia eli lähes 4 400 henkeä. Myös Sipoossa (28 %), Kauniaisissa (18 %), Luodossa (16 %) ja Turussa (14 %) voi odottaa huomattavaa kasvua.

Väestö sen sijaan vähenee joillakin pienemmillä paikkakunnilla, jotka ovat historiallisesti olleet ruotsinkielisiä. Näin näyttäisi käyvän Hangossa (-26 %), Pyhtäällä (-16 %) ja Kristiinankaupungissa (-16 %).

– Suurimmat syyt väestömuutoksiin ovat kuntien ikärakenne ja Suomen sisäinen muuttoliike, Jan Saarela toteaa. Ruotsinkielisten määrän voi odottaa kasvavan kunnissa, jotka vetävät muuttajia ja väestö on nuorta, kuten Ahvenanmaalla.

Sen sijaan häviäjiä ovat ne monet ikääntyneet kunnat, jotka eivät sijaitse suurten kaupunkien kyljessä.

Ruotsinkieliset tulevat hieman useammin kuin aiemmin asumaan kaupungeissa tai aluekeskuksissa. Tosin Saarela toteaa, että ruotsinkielisten muuttokäyttäytyminen poikkeaa suomenkielisistä – kaupungistuminen ei ole yhtä voimakasta ja muutot suuntautuvat lähes poikkeuksetta ruotsin- tai kaksikielisiin kuntiin.

Saarelan mukaan suuren murroksen ruotsinkielisen Suomen väestörakenteeseen tulee tekemään niiden henkilöiden kasvava sekä lukumäärä että osuus, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia.

– Kielelliset olosuhteet tulevat väistämättä muuttumaan monilla paikkakunnilla. Ruotsinkieliselle Suomelle on tärkeää, integroituvatko maahanmuuttajat ruotsiksi vai suomeksi, kuten tällä hetkellä lähes poikkeuksetta tapahtuu.

Väestöanalyysi julkaistiin verkkoseminaarissa 8.4.2020.

Väestöennusteen tarkempia kuntakohtaisia tietoja löytyy tästä

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.