Psykisk hälsa och självmordsprevention i Svenskfinland

Publicerad | i Video Post

Självmordsdödligheten är högre i Finland än i de andra nordiska länderna. Men hur ser det ut på svenskspråkigt håll?

I detta webbinarium kan du följa med då en rapport som behandlar suicidprevention i en finlandssvensk kontext lanseras.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.