Nordiska scenarier – den nordiska modellen

Publicerad | Uppdaterad | i Video Post

Hur ser framtiden ut för den nordiska modellen?

Nordiska Scenarier är ett gemensamt projekt mellan sex nordiska tankesmedjor Civita (NO), CIFS (DK), Fores (SE), IIA (ISL), Magma (FI) och Nordic West Office (FI). Målet är att initiera en genomgripande analytisk diskussion om framtiden för det nordiska samarbetet och för den nordiska modellen.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.