Lisää palkkaa ja paremmat työolosuhteet ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen
Foto: Erika Fletcher

Lisää palkkaa ja paremmat työolosuhteet ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen

Publicerad

Sekä pääkaupunkiseudulla että muilla alueilla on huutava pula koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista ja lastenhoitajista. Vaikka vuosien mittaan on tehty paljon asian korjaamiseksi, ongelmaa ei ole saatu ratkaistuksi.

Miksi näin? Freelance-toimittaja Lina Laurent tuo ajatuspaja Magman uudessa selvityksessä työntekijöiden äänet kuuluviin ja esittää monta ehdotusta tilanteen parantamiseksi.

– Ruotsinkielisissä korkeakouluissa varhaiskasvatusopetuksen aloituspaikat eivät täyty, ja kolmasosa alalla työskentelevistä harkitsee alan vaihtoa. Opiskelupaikkojen lisääminen ei siten tuo ratkaisua, vaan kyseessä on kokonaisuus, joka koostuu monesta palasesta.

Pohjimmiltaan kyse on Laurentin mukaan siitä, mihin yhteiskunta haluaa panostaa. Palkkataso ja työolosuhteet ovat avaintekijöitä alan houkuttelevuuteen.

– Ratkaisut eivät ole nopeita tai helppoja, mutta niitä kuitenkin löytyy. Varhaiskasvatuksen laatu riippuu paljolti henkilökunnan hyvinvoinnista. Siksi henkilökuntaa kannattaa kannustaa ja kuunnella.

Alan palkkatasoa Laurent nostaisi asteittain vähintään 500 eurolla koko maassa. Myös johtajuuteen pitää panostaa, samoin kuin henkilökunnan mahdollisuuksiin vaikuttaa työpaikkansa kehitykseen. Jatkokoulutukseen voisi suunnata suurempia stipendejä.

Varhaiskasvatukseen liittyvien asenteiden ja tietoisuuden parantamiseksi Laurent ehdottaa näkyvyyden lisäämistä esimerkiksi monipuolisen kasvatustieteellisen podcastin tai jopa televisiosarjan avulla.

Raporttia varten on haastateltu yli 50 varhaiskasvatuksen opettajaa, lastenhoitajaa sekä asiantuntijaa. Laurent on myös tutustunut kolmen päiväkodin toimintaan Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä perehtynyt alaa käsittelevään kirjallisuuteen.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.