Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea
Foto: Mikael Kristenson, Unsplash

Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea

Publicerad | i Julkaisut

Helsinki Timesin ja ajatuspaja Magman kyselyn mukaan Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat hyvin tietoisia ruotsin kielen asemasta. Kaksi kolmasosaa vieraskielisistä tietää myös, mikä on ruotsinkielisten osuus koko väestöstä, ja enemmistö vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että ruotsin kieli on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa.

Läs mera
Huomattavaa muuttoliikettä pohjoismaista Suomeen
Kuva: Tapio Haaja, Unsplash

Huomattavaa muuttoliikettä pohjoismaista Suomeen

Publicerad | i Julkaisut

Suomeen on 2000-luvulla muuttanut Pohjoismaista keskimäärin tuhat lähtömaassa syntynyttä henkilöä vuodessa. Suurin osa heistä on tullut Ruotsista – vuosittain lähes 800 ja yhteensä 15 000.

Luvut ilmenevät ajatuspaja Magman uudesta raportista ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt” (”Tilastollinen katsaus maahanmuuttoon Ruotsista ja Pohjoismaista Suomeen”), jossa tutkija Kaisa Kepsu on kartoittanut ihmisten liikkuvuutta tilastojen valossa.

Läs mera
Foto av Irina Murza
Foto av Irina Murza

Ruotsinkielisten määrän odotetaan Suomessa kasvavan

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Suomen ruotsinkielisen väestön odotetaan kasvavan parilla tuhannella hengellä vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi ajatuspaja Magman ja Folktingetin julkaisemasta ennusteesta, jonka on laatinut Åbo Akademin väestötieteen professori Jan Saarela. Siinä tarkastellaan ruotsinkielisen väestön kehitystä 1990–2018 ja luodaan suuntaa antava, kuntatasolle ulottuva ennuste vuoteen 2040 asti.

Läs mera
Näkökulmia väestökehitykseen
Foto: Dana Tentis

Näkökulmia väestökehitykseen

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Eurooppa on demografisen haasteen edessä. Tilanne on erityisen vaikea Suomessa, jossa vinoutunut ikärakenne ja alueelliset erot lisäävät hyvinvointiyhteiskuntaan jo muutenkin kohdistuvaa painetta.

Onko tämä kaikki pelkästään pahasta? Ajatuspaja Magman johtaja, dosentti Nils Erik Forsgård ja tutkimusprofessori, Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirch antavat monivivahteisemman kuvan tilanteesta esseissään.

Läs mera
Onko englannista tulossa nuorten yhteinen kieli?

Onko englannista tulossa nuorten yhteinen kieli?

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Suomenruotsalaiset nuoret osaavat suomea hyvin vaihtelevasti. Tämä nousee esiin ajatuspaja Magman raportissa Ruotsi, suomi, englanti – nuorten kielikolmio (Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ), jossa tutkija Jenny Stenberg-Sirén selvittää nuorten kielitaitoja, kieliasenteita sekä kielenkäyttöä.

Raportissa nousee esiin esimerkkejä englannin kieleen siirtymisestä nuorten keskinäisessä kanssakäymisessä, kun ruotsinkieliset eivät osaa riittävästi suomea eivätkä suomenkieliset pärjää ruotsiksi. Jos kynnys englannin käyttämiseen madaltuu, koettu tarve oppia toista kotimaista voi vähentyä entisestään, Stenberg-Sirén pohtii.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.