g

Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi under de närmaste tio åren att uppleva ett stort antal kommunsammanslagningar. Detta gäller också de tvåspråkiga regionerna. När en- och tvåspråkiga kommuner slås samman blir den nya storkommunen automatiskt tvåspråkig. Hur ska tidigare enspråkiga kommuner klara av servicen på två språk? Hur ska kommunen administreras så att alla blir rättvist behandlade, oberoende av modersmål?

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.