Suomen korkeakoulukenttä on liian sirpaleinen – yksiköitä voitava yhdistää

Suomen korkeakoulukenttä on liian sirpaleinen – yksiköitä voitava yhdistää

Publicerad | Uppdaterad

Suomen korkeakoulukenttä on liian sirpaleinen ja vaatii voimallisia vakauttamistoimenpiteitä. Näin arvioidaan ajatuspaja Magman raportissa Korkeakouluverkoston tulevaisuus – erityiskohteena ruotsinkieliset korkeakoulut, jonka ovat kirjoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriön entinen kansliapäällikkö Markku Linna ja ammattikorkeakoulu Arcadan rehtori emeritus Henrik Wolff.

Linna ja Wolff ehdottavat, että Suomen tuleva hallitus valmistelisi korkeakoulutuksen rakenteesta ja rahoituksesta vision, joka ulottuisi vuoteen 2030. Heidän mielestään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen niin sanotusta duaalimallista olisi syytä luopua, jotta aukeaisi edellytyksiä onnistuneille fuusioille. Lopputavoitteena tulisi olla koko korkeakoulukentän kattava yhtenäinen lainsäädäntö.

Tekijät nostavat työlistalle myös korkeakoulujen rahoitusmallien tulevaisuuden. Sosiaali- ja terveyspuolella voitaisiin harkita esimerkiksi lastenhoidon, vanhushoivan ja sosiaalityön tiukkoja pätevyysvaatimuksia uudelleen.

Kilpailukykyisen ruotsinkielisen korkeakoulutuksen turvaamiseksi Linna ja Wolff ehdottavat, että ammattikorkeakoulut Arcada ja Novia muodostaisivat yhteisen organisaation Åbo Akademin kanssa. Tarvitaan riittävän vahva yksikkö, jotta ruotsin kieli ei tulevaisuudessa marginalisoidu. (Rapporten finns på svenska här.)

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.