g

Efter kursen | Kurssin jälkeen

Publicerad | Uppdaterad | i Akademin

Målet med kursen är att ge deltagarna en social och politisk kompetens, dvs. en fördjupad inblick i dagens samhälle. Efter avklarad kurs erhåller deltagaren ett intyg, där det framgår kursens innehåll och mål samt godkänd prestation.

Läs Mera
Visa fler