g
Foto: Josh Willink

Perspektiv på den demografiska utvecklingen

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Det allt snabbare åldrande Finland och den fortsatt låga nativiteten ställer krav på nytänk inom befolkningspolitiken och ett helhetsgrepp om familje- och barnpolitiken.

Bland annat detta lyfts fram i två essäer om den demografiska utvecklingen. Forskarprofessorn, forskningsdirektören vid Befolkningsförbundet Anna Rotkirch redogör i sin essä bland annat för millenniegenerationens syn på familjebildning och barn, medan Magmas chef Nils Erik Forsgård tecknar en övergripande bild av den demografiska diskussionen i Europa och i Finland.

 

Läs mera
g
Foto: Dana Tentis

Näkökulmia väestökehitykseen

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Eurooppa on demografisen haasteen edessä. Tilanne on erityisen vaikea Suomessa, jossa vinoutunut ikärakenne ja alueelliset erot lisäävät hyvinvointiyhteiskuntaan jo muutenkin kohdistuvaa painetta.

Onko tämä kaikki pelkästään pahasta? Ajatuspaja Magman johtaja, dosentti Nils Erik Forsgård ja tutkimusprofessori, Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirch antavat monivivahteisemman kuvan tilanteesta esseissään.

Läs mera
g

Magmapodden om finska, svenska och engelska – ungas språkliga resurser

Publicerad | Uppdaterad | i Podcaster

I Magmapodden diskuteras ungas språk, undervisningen i skolan och engelskan dominans på nätet av Magmas samhällsanalytiker, språkvetare Jenny Stenberg-Sirén, professorn i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi, Michaela Pörn och Svenska kulturfondens ombudsman, tidigare modersmålsläraren och läsambassadören Katarina von Numers-Ekman.

Läs mera
Visa fler

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.