g

Magmapodden om finska, svenska och engelska – ungas språkliga resurser

Publicerad | Uppdaterad | i Podcaster

I Magmapodden diskuteras ungas språk, undervisningen i skolan och engelskan dominans på nätet av Magmas samhällsanalytiker, språkvetare Jenny Stenberg-Sirén, professorn i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi, Michaela Pörn och Svenska kulturfondens ombudsman, tidigare modersmålsläraren och läsambassadören Katarina von Numers-Ekman.

Läs mera
g

Onko englannista tulossa nuorten yhteinen kieli?

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Suomenruotsalaiset nuoret osaavat suomea hyvin vaihtelevasti. Tämä nousee esiin ajatuspaja Magman raportissa Ruotsi, suomi, englanti – nuorten kielikolmio (Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ), jossa tutkija Jenny Stenberg-Sirén selvittää nuorten kielitaitoja, kieliasenteita sekä kielenkäyttöä.

Raportissa nousee esiin esimerkkejä englannin kieleen siirtymisestä nuorten keskinäisessä kanssakäymisessä, kun ruotsinkieliset eivät osaa riittävästi suomea eivätkä suomenkieliset pärjää ruotsiksi. Jos kynnys englannin käyttämiseen madaltuu, koettu tarve oppia toista kotimaista voi vähentyä entisestään, Stenberg-Sirén pohtii.

Läs mera
Visa fler

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.