Magdalena Andersson klädd i blått och Sanna Marin klädd i svart promenerar.
Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) välkomnar Finlands statsminister Sanna Marin vid Villa Bonnier i Diplomatstaden. TT / LEHTIKUVA / STINA STJERNKVIST/SVD

Syskon, men inte tvillingar – Finland och Sverige i den ömsesidiga mediediskussionen

Publicerad | Uppdaterad

Under det kalla kriget motiverade Sverige sin militära alliansfrihet med att det underlättade Finlands position i förhållande till Sovjetunionen. Våren 2022 drev Finland, genom sina beslut, Sverige att ansöka om medlemskap i Nato.

Grannförhållandet vändes upp och ner, och det har satt svenskarnas självförståelse på prov, säger Mikko Majander, som är docent i politisk historia, i en ny rapport från tankesmedjan Magma. Svenskarna är inte vana vid att Finland leder och Sverige följer efter.

Medan Sverige har monterat ner sin försvarsförmåga har Finland rustat sig mot Ryssland. Samtidigt har den historiska bilden av Finland som en tapper nation som kämpade mot Ryssland under vinterkriget förstärkts i Sverige.

Trots att Finland och Sverige inte lyckades slutföra Natoprocessen tillsammans tycker Majander att länderna har vårdat sitt grannförhållande bra.

Båda länderna har gjort sitt för att försäkra sig om att det inte ska uppstå några ärr som sätter sin prägel på relationen. Inga anklagelser om ”svek har framförts, som under vissa tidigare historiska händelser.

I Sverige ser vi nu det största intresset för Finland sedan vinterkriget. Eller är det så? Majander ser inte alltför optimistiskt på att intresset skulle sprida sig vidare från säkerhetsfrågor till kultur och socialpolitik.

Opinionsundersökningar visar att svenskarna till exempel följer väldigt lite finsk litteratur eller film. Utbudet har också varit litet, eftersom den internationella konkurrensen om människors fritid är hård. I Finland har svensk kultur och nöjesproduktion däremot ett starkt fotfäste och stor synlighet.

Rapporten anknyter till undersökningen om svenskarnas bild av Finland som Magma publicerade i februari, men ger en mer kvalitativ och analytisk bild av hur förhållandet mellan de två länderna har beskrivits i medierna under det gångna året.

 

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.