På spaning efter den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors

På spaning efter den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors

Publicerad | Uppdaterad

Finns det i dag en svenskspråkig arbetarklass i Helsingfors? Är klass längre ett relevant begrepp för att beskriva en stads verklighet?

I denna rapport diskuterar fem skribenter Helsingfors svenskspråkiga arbetarklass. Laura Kolbe erbjuder en inblick i hur Helsingfors som stad och arbetarstad utvecklats ur ett historiskt perspektiv. Johan Kvarnström problematiserar begreppet klass och föredrar att kalla den nya arbetarklassen för en ’kampklass’. Rolf Johansson rapporterar om hur röstningsbeteendet utvecklats bland svenskspråkiga i Helsingfors, medan Henrik Helenius bidrar med journalistiska exempel på Helsingfors svenskspråkiga arbetarverklighet. Peter Ehrström ger en bild av var svenskspråkiga arbetare i Helsingfors i dag bor, och frågar om de medvetet lämnats utanför ”den normativa” uppfattningen om vem som är finlandssvensk.

Rapporten avslutas med ett efterord av Nils Erik Forsgård.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.