Det yttre trycket (Magma-studie 2/2016)

Det yttre trycket (Magma-studie 2/2016)

Publicerad | Uppdaterad

Omvärldsanalys för det svenska i Finland

Digitaliseringen förändrar arbete och fritid, konsumtion och kommunikation. Digitaliseringen förändrar också språket. På nätet läser vi kortare texter än på papper, på mobilen skriver vi kortare meddelanden. Internet ger oss tillgång till nya informationskällor, ofta på främmande språk, vilket ger språkkunniga medborgare stora fördelar. Men digitaliseringen innebär också att språklojaliteten luckras upp. Världen vidgas, men modersmålet blir sårbarare.

Teknikens snabba utveckling, den globala folkvandringen, de inhemska sparbesluten och de aktuella politiska reformerna kan leda till en marginalisering av det svenska i Finland. Men om vi handlar klokt kan vi minimera skadan och rent av dra nytta av förändringstrycket. Det här förutsätter en förståelse för de processer som förändrar vårt land som bäst.

Det yttre trycket är en omvärldsanalys med särskild fokus på digitaliseringen, invandringen och flera nationella reformer såsom vårdreformen och den nya läroplanen. Analysen är en personlig betraktelse skriven av Björn Sundell som efter sex år vid Magma numera är fri publicist.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.