Ung och i behov av stöd (Magma-pamflett 4/2016)

Ung och i behov av stöd (Magma-pamflett 4/2016)

Publicerad | Uppdaterad

En analys av den svenskspråkiga servicen inom stöd- och vägledningsservicen Navigatorn i huvudstadsregionen

Det höga antalet unga som varken studerar eller arbetar har länge varit en utmaning för statsmakten. För att komma åt problemet introducerades ungdomsgarantin, som nu kompletterats av ett nytt koncept: Ohjaamo – Navigatorn, som ska erbjuda unga all social- och arbetsrelaterad service från en lucka.

Som alltid då nya serviceformer uppkommer, uppstår frågan om hur den svenskspråkiga servicen kan garanteras.

I den här pamfletten presenteras Navigator-modellen så som den genomförs i huvudstadsregionen. Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter verkar den nya modellen föra med sig för den svenskspråkiga servicen?

Ett jämförande perspektiv erbjuds genom en titt på den tvåspråkiga Navigator-modellen i Vasa.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.