Det svenska i Finland – vadan och varthän
Foto: Hendrik Morkel, Unsplash

Det svenska i Finland – vadan och varthän

Publicerad | Uppdaterad

Det är inte primärt förfinskning som utmanar svenskans ställning i Finland utan snarare landets ökande flerspråkighet och engelskans framfart.

Det konstaterar det svenska framtidsföretaget Kairos Future som i sin nya rapport för tankesmedjan Magma ger ett faktabaserat utifrånperspektiv på det svenska i Finland.

Rapporten ”Det svenska i Finland – vadan och varthän?” analyserar förändringar i omvärlden och diskuterar vilka konsekvenser de kan ha för svenskans ställning i Finland. Frågorna (och svaren) är många, men fokus ligger på demografi, kultur, identitet och skola. Rapporten innehåller också en framtidsspaning mot år 2040.

Enligt rapporten kommer antalet tvåspråkiga i Finland successivt att öka och tvåspråkighet i praktiken bli en norm bland svenskspråkiga år 2040. På grund av nya språkliga minoritetsgrupper och engelskans starka frammarsch kan det i framtiden bli allt svårare att sälja in svenskan som en individuell rättighet för en krympande grupp enspråkigt svenska.

Det krävs därför kraftansträngningar av finlandssvenska institutioner för att förhindra att svenskan reduceras till en rent privat angelägenhet.

Som en direkt följd av utvecklingen får den svenska skolan en allt större betydelse som upprätthållare av såväl det svenska språket som av en svensk identitet för unga svensk- och tvåspråkiga.

Framtidsspaningen har tillkommit på uppdrag av fem finlandssvenska fonder och genomfördes under 2019 och 2020 i dialog med tankesmedjan Magma.

Ett sammandrag finns här.
En videofil där Mats Lindgren, vd för Kairos Future, presenterar resultaten finns här.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.