Bättre lön och arbetsvillkor krävs för att få behörig personal till småbarnspedagogiken – inte fler studieplatser
Foto: Aaron Burden, Unsplash

Bättre lön och arbetsvillkor krävs för att få behörig personal till småbarnspedagogiken – inte fler studieplatser

Publicerad | Uppdaterad

Bristen på behörig personal inom den svenska småbarnspedagogiken är fortfarande ett problem. Varför är det så? Den frågan ställer frilansjournalisten Lina Laurent i Magmas nya utredning.

Rapporten visar hur mycket som gjorts genom åren för att förbättra situationen och hur aktuell frågan fortfarande är. Rapporten vill föra fram de anställdas röst i den debatten och erbjuder ett antal förslag till åtgärder.

– Att skapa fler studieplatser inom småbarnspedagogik är inte lösningen på problemet då existerande studieplatser inte fylls, konstaterar Laurent. I stället måste man se på frågan som en helhet där många pusselbitar ingår. I grunden handlar det om vem och vad samhället vill satsa på.

Bland de huvudproblem som enligt Laurent bör åtgärdas är lönen och arbetsförhållandena inom småbarnspedagogiken.

– Det finns inte ett svar på frågan utan flera. Lösningarna är inte enkla eller snabba men de finns, konstaterar Laurent. Personalens välmående och trivsel går hand i hand med kvaliteten på småbarnspedagogiken. Därför måste man värna om personalen; uppmuntra, utmana och lyssna på den.

Lönen bör enligt Laurent succesivt höjas i hela landet med minst 500 euro/månad. Dessutom bör man satsa på ledarskap och ge personalen möjligheter att påverka utvecklingen. Konkreta förslag som stipendier för fortbildning ingår också.

För att förbättra kunskapen om och attityderna kring arbetet inom småbarnspedagogik föreslås ett antal satsningar för ökad synlighet, bland annat i form av en mångsidig pedagogikpodd. Laurent rekommenderar att man grundar ett nätverk med ”småbarnspedagogikens ambassadörer”, i stil med de svenska språkambassadörerna eller läsambassadörerna.

För rapporten har författaren intervjuat över 50 lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik samt andra experter, bekantat sig med vardagen på tre olika daghem i Helsingfors, Esbo och Vanda samt använt sig av en bred litteraturbas.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.