De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare
Foto: Simon Maage, Unsplash

De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare

Publicerad | Uppdaterad

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018. Färre unga känner idag kontroll över sitt liv och att deras liv har mål och mening.

Det visar den svenskspråkiga ungdomsbarometern som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma. Årets mätning är en uppföljning från 2018. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

– Förändringen kan åtminstone delvis förklaras med coronapandemin, som under våren förändrade de ungas vardag och hela samhällsklimatet, säger Magmas samhällsanalytiker Kaisa Kepsu.

Undersökningen visar fortsättningsvis att pojkar är mer tillfreds med sig själv och sin vardag än flickor. Flickor ger sämre vitsord för sitt utseende och sitt välmående, både fysiskt och psykiskt, och känner betydligt oftare stress och prestationsångest än pojkarna.

Barometersvaren visar att de unga definierar psykiskt illamående både som ett medicinskt tillstånd och som ett tillstånd som inkluderar alldagliga och oönskade känslor som nedstämdhet, höga krav och mobbning.

– Resultatet är viktigt. Det visar hur de unga själva talar om psykiskt illamående, säger ungdomsforskare Matilda Wrede-Jäntti som skrivit en kommentar till resultatet. Vuxenvärlden kan – och bör – bemöta deras känslor ur olika perspektiv och även med andra insatser än rent medicinska.

Gymnasium är ett betydligt populärare val än yrkesskola. För en klar majoritet var det viktigt att få studera och arbeta på svenska. De flesta har en uppfattning om vad de vill studera i framtiden, men oroar sig samtidigt för om de väljer rätt.

– De unga idag upplever ofta att de själva axlar ansvaret för sina studieval, vilket förstärker oron för framtiden, säger sociologen Isak Vento, som diskuterar de ungas utbildningsstigar i sin forskarkommentar.

Årets svenskspråkiga ungdomsbarometer innehöll även frågor om klimatet och om hur de unga ser på framtiden. Undersökningen möjliggjordes med finansiellt stöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

 

Här kan du ladda ner den korta versionen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.