Svenskarnas Finlandsbild positiv men otydlig
Svenskarna är försiktigt positiva men okunskapen om det östra grannlandet är stor. Drygt hälften av svenskarna upplever sig ha liten eller ingen kunskap om Finland.
Unga kolumnister
Magma akademin III har avslutat sin kurs och akademin IV pågår som bäst. Elva av fjolårets deltagare delar med sig av sina intryck av akademikursen i kolumner på denna webbplats.

Läs artiklar, studier och annat innehåll, sorterat enligt tema.