Svenskarnas Finlandsbild positiv men otydlig
Svenskarna är försiktigt positiva men okunskapen om det östra grannlandet är stor. Drygt hälften av svenskarna upplever sig ha liten eller ingen kunskap om Finland.
”Den finländska, liberala tankesmedjan Magma har gett ut en intressant antologi, Demokratins öde.” – Janerik Larsson i Svenska Dagbladet 2.9.2017

Läs artiklar, studier och annat innehåll, sorterat enligt tema.