Publikationer

Engelska som alternativ till finska – unga väljer det språk som fungerar bäst

|

Det är ingen självklarhet att finlandssvenska unga kan finska – bland annat detta visar Magmas rapport om ungas språk.

I rapporten Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ diskuterar samhällsanalytikern och språkvetaren Jenny Stenberg-Sirén ungas språkkunskaper, språkattityder och språkanvändning.

Läs mera

Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ?

29.1.2020 / 08:00 - 09:30

Använder unga bara engelska på nätet? Och nog kan väl alla finlandssvenska ungdomar finska? I rapporten Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ? tar Jenny Stenberg-Sirén fasta på bland annat dessa frågor.

Läs mera
Podcaster

Magmapodden AI och svenskan i Finland

|

I den första Magmapodden diskuterar samhällsanalytiker Jenny Stenberg-Sirén med forskaren och företagaren Linda Mannila om vad artificiell intelligens kan betyda för svenskan i Finland. Diskussionen bygger på den utredning Mannila gjorde för Magma hösten 2019.

Läs mera
Magmapodden AI och svenskan i Finland
Foto: Sören Jonsson/SPT
Publications

Population Decline and Its Effects in Europe

|

“At current fertility rates, we Europeans are basically breeding ourselves out of existence.” This was one of the comments made by Dr Nils Erik Forsgård, Director of Magma, during his opening remarks at the Ralf Dahrendorf Roundtable on Population Decline and Its Effects in Europe, organised in Helsinki on 19 November 2019. Europe as a whole is facing a severe demographic challenge.

Läs mera
Publikationer

AI och svenskan i Finland

|

Vad betyder artificiell intelligens för det svenska i Finland? Hur väl förberedda är vi på de förändringar som AI för med sig och vem bär ansvaret för att inte svenskan glöms bort i den snabba utvecklingen? Dessa frågor tar sig forskaren och entreprenören Linda Mannila an i rapporten AI och svenskan i Finland.

Läs mera
Aktuellt

Magmas rapporter och opinionsundersökningar

|

Sedan starten 2008 har Magma publicerat 59 skrifter och 17 opinionsmätningar. Under denna tid har Magma anlitat 128 externa skribenter. Magma har under åren, ensam eller i samarbete, dessutom ordnat 223 seminarier.

Läs mera

Magma-akademin

Magma-akademin VII börjar i januari 2020 | Magma-akatemia VII alkaa tammikuussa 2020

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.