Trenden håller i sig – finlandssvenska unga flyttar till Sverige

Trenden håller i sig – finlandssvenska unga flyttar till Sverige

Publicerad | Uppdaterad

Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. Det kommer fram i Magmas nya rapport Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter. Rapporten är skriven av Magmas samhällsanalytiker Kaisa Kepsu och forskare Blanka Henriksson från Åbo Akademi.

Under hela 2000-talet var åren 2015–2017 den period då flest svenskspråkiga finländare flyttade till Sverige, visar rapporten. År 2016 var ett toppår i utflyttningen. Då flyttade nästan 1 500 svenskspråkiga till Sverige. Ökningen var speciellt tydlig i Österbotten. Samtidigt var rörligheten i synnerhet från Helsingforsregionen fortsättningsvis stor. Totalt flyttade nästan 20 000 svenskspråkiga till Sverige under perioden 2000–2017.

– Statistiken antyder att de ekonomiska konjunkturerna inte är avgörande, berättar Kaisa Kepsu, som gjort den statistiska analysen för rapporten. Trots att ekonomin återhämtat sig i Finland och arbetslösheten gått ner flyttar finlandssvenskarna fortfarande i samma utsträckning till Sverige som under lågkonjunkturen 2013–2015.

De svenskspråkiga stannar oftare i Sverige än de finskspråkiga. Analysen visar att bara omkring hälften av de svenskspråkiga återvänder, vilket leder till en demografisk lucka. Totalt har Finland tappat nästan 10 000 svenskspråkiga finländare till Sverige mellan 2000 och 2017 – drygt tre procent av språkgruppen.

– Gemensamt för de flesta unga vuxna i denna studie är att flytten till Sverige inte känns som ett definitivt beslut, konstaterar Blanka Henriksson, som för studien analyserat migrantberättelser. Det är inte fråga om en emigration där det gamla hemlandet lämnas för gott, utan många befinner sig i en tid av livet där omständigheterna får bestämma framtiden.

Även det rådande samhällsklimatet i Finland kommenteras bland migranterna. Vissa migranter formulerar flytten till Sverige som en flytt till svenskan, medan en del helt klart vill bort från finskan.

För mer information:

Kaisa Kepsu, 040 544 8444,

Blanka Henriksson, 050 407 1439,

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.