Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt
Foto: Saad Chaudhry, Unsplash

Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt

Publicerad | Uppdaterad

Utflyttningen av finlandssvenskar till Sverige minskade med 25 procent under det första pandemiåret 2020. Det framgår ur Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? Del III. Den svenskspråkiga befolkningens internationella rörlighet under pandemiåret 2020. Rapporten är skriven av Kaisa Kepsu och är en uppföljning av Magmas tidigare rapporter om mobiliteten mellan Finland och Sverige.

Även om det alltså skett en minskning av utflyttningen till Sverige har förändringen inte varit dramatisk. Från vissa delar av Svenskfinland har utflyttningen till och med hållits rätt stabil. Under 2020 rubbades rörligheten från Åland knappast alls, och nedgången från Österbotten och Åboland var moderat. Däremot sjönk antalet Sverigeflyttare från Nyland kraftigt – hela 37 procent jämfört med ett normalår. Samtidigt ökade återflyttningen från Sverige till Nyland markant.

– Den stabila flyttningstrenden från Åland vittnar om att rörligheten till Sverige på ett mer grundläggande sätt är en del av den åländska kulturen. En liknande flyttningstradition ser man i svenska Österbotten. Gällande Nyland kan man fråga sig ifall flyttningskulturen ännu söker sin form, i synnerhet i huvudstadsregionen, spekulerar Kaisa Kepsu. Eller kanske ekonomiska konjunkturer eller andra samhällsförändringar påverkar nylänningars flyttningsbeslut i högre grad?

Den allmänna trenden för coronaåret 2020 var en positiv befolkningsutveckling för hela Finlands del: År 2020 flyttade fler utlandsfinländare tillbaka till Finland än på tio år. För finskspråkiga var detta en ökning på 17 procent och för svenskspråkiga 12 procent från årsgenomsnittet för 2017–2019.

Från Sverige har det däremot inte varit någon rusning tillbaka till Finland, vare sig för finsk- eller för svenskspråkiga. Utlandsfinländarna har alltså inte återvänt från Sverige och de andra nordiska länderna i samma utsträckning som från andra delar av världen, trots våra olika coronastrategier.

I vilken mån förändringarna vi sett under pandemin blir bestående återstår att se.

– Sannolikt är att vi mer eller mindre kommer att återgå till det ”normala” efter pandemin, kommenterar Kaisa Kepsu. Allt tyder på att viljan att flytta och röra på sig inom Norden inte kommer att påverkas på lång sikt, något som bekräftas av färska opinionsundersökningar.

OBSERVERA: Ändring införd 4.3.2022. Gäller bild 5 med tillhörande text (s. 13–14).

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.