Frivillig svenska? (Magma-studie 3/2011)

Frivillig svenska? (Magma-studie 3/2011)

Publicerad | Uppdaterad

Frågan om den obligatoriska svenskan i finskspråkiga skolor är ett ständigt återkommande tema. Obligatoriets vara eller icke vara har under senaste tid ytterligare aktualiserats i och med högt uppsatta politikers uttalanden och en allt livligare offentlig debatt. Vissa vill avskaffa obligatoriet, andra önskar status quo, eventuellt med utökad undervisning. Men vad skulle de olika alternativen egentligen innebära?

Rapporten är skriven av Åsa Palviainen som är docent vid Jyväskylä universitet.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.