29.1.2020

08:00 - 09:30

Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ?

Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ?

Använder unga bara engelska på nätet? Och nog kan väl alla finlandssvenska ungdomar finska?

Ungas språkkunskaper, språkattityder och språkbruk diskuteras av Magmas samhällsanalytiker, språkvetaren Jenny Stenberg-Sirén i rapporten Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ? som är en uppföljning till Magmas ungdomsbarometer (2018).

Rapporten publiceras vid ett frukostseminarium 29.1 kl. 8.309.30 vid Luckan (Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors). Frukosten serveras från kl. 8.00.

Rapporten kommenteras av Michaela Pörn, professor i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi och Katarina von Numers-Ekman, ombudsman vid Svenska kulturfonden och tidigare modersmålslärare och läsambassadör.

Tillställningen är öppen för alla. Anmäl dig här, senast måndag 27.1.2020.

Esitykset ovat ruotsiksi, mutta keskusteluun voi osallistua myös suomeksi.
The presentations are in Swedish, but you are welcome to partake in the discussion in English.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.