Engelska som alternativ till finska – unga väljer det språk som fungerar bäst

Engelska som alternativ till finska – unga väljer det språk som fungerar bäst

Publicerad | Uppdaterad

Det är ingen självklarhet att finlandssvenska unga kan finska – bland annat detta visar Magmas rapport om ungas språk.

I rapporten Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ diskuterar samhällsanalytikern och språkvetaren Jenny Stenberg-Sirén ungas språkkunskaper, språkattityder och språkanvändning.

För rapporten har hon analyserat resultaten från Magmas ungdomsbarometer, sammanställt resultat från olika undersökningar om språk och intervjuat 26 unga från olika orter i Svenskfinland samt ett flertal utbildningsexperter.

– Det som överraskade mig är hur bred skala i synnerhet kunskaperna i finska uppvisar. Det finns å ena sidan unga som talar finska bättre än svenska och å andra sidan unga som knappt kan formulera en enda mening på finska, säger Stenberg-Sirén.

Orsakerna till de stora skillanderna i språkkunskaper hänger ihop med språksituationen i närsamhället, de språkliga modellerna från populärkulturen och undervisningen i skolan. Många av de intervjuade unga anser att skolan fokuserar för mycket på grammatik och för lite på praktiska vardagsfärdigheter.

– Flera av de ungdomar jag intervjuat berättar om situationer då de övergått till engelska i kontakten med finskspråkiga, eftersom de inte klarar av att kommunicera på finska i alla situationer. Och sådana unga finns inte bara i Österbotten, utan också i södra Finland, berättar Stenberg-Sirén.

Engelskan är däremot stark för de flesta och det språk som dominerar på nätet och i populärkulturen. Finskan är rätt osynlig i dessa domäner, medan användningen av svenska varierar. En del unga följer Youtube-kändisar från Sverige, ser på svenska serier och lyssnar på svensk musik, medan andra tar avstånd från det sverigesvenska. För de finlandssvenska medierna är det avgörande att de syns i hemmen för att unga ska ta del av dem.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.