Den obligatoriska svenskan (Magma pm 1)

Den obligatoriska svenskan (Magma pm 1)

Publicerad | Uppdaterad

Svenskans ställning i skolan har diskuterats och debatterats många gånger under årtiondenas lopp. De politiska konstellationerna har varierat, men många av argumenten är återkommande. Undervisningsrådet Erik Geber granskar i detta Magma-pm argumentationen, debatten och processerna som lett till kritiska omröstningar i riksdagen om undervisningen i svenska på 1960-, 90- och 2000-talet.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.