g

Via svenska – Den svenskspråkiga integrationsvägen (Magma-studie 1/2013)

Publicerad | Uppdaterad

Under de senaste åren har den arbetskraftsmotiverade invandringen till Finland ökat kraftigt. Invandrarna kommer från alla håll i världen, i jakt på nya jobb och kanske också på nya liv. Men hur ser mottagandet och integrationen ut i Finland, på svenska, i Helsingforsregionen? Denna rapport handlar om integrationen av invandrare i ett formellt tvåspråkigt samhälle, men tyngdpunkten ligger på frågan om möjligheterna till integration på svenska.

Ladda ner studien här

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!