22.5.2018

13:00 - 15:00

Kommunernas hus Andra linjen 14, Helsingfors

Tvåspråkigt seminarium om kvalitet i vården

Tvåspråkigt seminarium om kvalitet i vården

Kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa terveyspalveluiden tuottajien laadusta. Toimiva valinnanvapaus edellyttää, että julkista vertailutietoa löytyy. Muuten kansalaiset ovat tuottajien markkinointiponnistelujen armoilla. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa laaturekisterit auttavat tekemään valintoja ja päätöksentekijöitä kehittämään terveydenhuoltoa. Mutta mistä vertailutietoa löytyy, kun Suomesta puuttuvat avoimet kansalliset laaturekisterit? Terveyshyödyn mittaamisen ja seurannan pitäisi olla etusijalla, kun SOTE-uudistusta valmistellaan. Miksi näin ei ole?

Ohjelma pdf-versiona täällä

Kuntaliitto
Kristina Wikberg, johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, sosiaali ja terveys -yksikkö

Ajatushautomo Magma
Kaisa Kepsu, tutkimusvastaava

****

En fungerande valfrihet förutsätter att medborgarna kan jämföra kvaliteten på de vårdtjänster som producenterna erbjuder. I dagens läge saknas jämförande information om den medicinska kvaliteten. Kunderna måste förlita sig på vårdföretagens egen marknadsföring. Sverige, Norge och Danmark har öppna kliniska kvalitetsregister som hjälper medborgarna att välja och beslutsfattarna att utveckla vården. Men hur skall finländarna kunna välja när det saknas öppna nationella kvalitetsregister? Varför diskuteras inte frågan om vårdens kvalitet i Finland i samband med vårdreformen?

Programmet hittar du här

Kommunförbundet
Kristina Wikberg, direktör, svenska och internationella ärenden
Päivi Koivuranta, förvaltningsöverläkare, social- och hälsovårdsenheten

Tankesmedjan Magma
Kaisa Kepsu, utredningsansvarig

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.