29.4.2024

13:00 - 15:00

Scandic Paasitorni, Helsingfors

Publiceringstillfälle: Utredning om språkundervisningen i Finland

Publiceringstillfälle: Utredning om språkundervisningen i Finland

Utbildningsstyrelsen har gett tankesmedjan Magma i uppdrag att utreda hur situationen i språkundervisningen ser ut och vilka möjligheter det finns att utveckla språkundervisningen. Utredningen gäller alla språk som undervisas i skolorna och alla utbildningsstadier. Då det gäller det andra inhemska språket är målet särskilt att betrakta språkundervisningen utifrån lärokursernas synvinkel. Målet är att hitta sätt att utveckla kontinuitet för studier i det andra inhemska språket från gymnasiet och yrkesutbildningen till fortsatta studier och arbetslivet. Tyngdpunkten i utredningen ligger på ett lösningsfokuserat framtids- och utvecklingsperspektiv.

Tankesmedjan Magma presenterar utredningens resultat 29.4.2024.

Programmet publiceras på denna sida i ett senare skede.

Ytterligare information om publiceringstillfället ges av Yvonne Nummela, yvonne.nummela@oph.fi.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.