26.9.2023

14:00 - 16:00

Luckan i Helsingfors

Seminarium om EU-finansiering

Seminarium om EU-finansiering

Går Svenskfinland miste om miljoner i offentlig finansiering?
Välkommen på tvåspråkigt seminarium om EU:s projektfinansiering i Nyland.

Tidpunkt: tisdag 26.9.2023 kl. 14–16
Plats: Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors

PROGRAM

14.00–14.10 Välkomna + kort presentation av huvudpunkterna i Magmas
utvärdering av Svenska kulturfondens finansieringsandelar i EU-
projekt 2008–2022, Lia Markelin, Magma

Del 1: Översikt över EU:s projektfinansiering ur nyländsk synvinkel

14.10–14.25 EU:s projektfinansiering samt möjlighet till finansiering för beredning
av EU-projekt, Heikki Kallasvaara, Nylands förbund – på finska

14.25–14.35 Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF, Ville Pernaa, Nylands
förbund – på finska

14.35–14.50 Europeiska socialfondens finansieringsmöjligheter/ESF+, Auli
Vuorela, Hämeen ELY-keskus/NTM-centralen i Tavastland – på
finska

14.50–15.05 Om Leader som finansieringsmöjlighet och -struktur, Gunilla
Wasström, Pomoväst

15.05–15.15 Paus

Del 2: Hur kan svenskspråkiga Nyland bättre ta vara på möjligheterna?

En diskussion om EU-finansiering för svenskspråkiga projekt. Hur ser läget ut? Vilka utmaningar kan förknippas med EU:s projektfinansiering? Varför verkar Nyland mindre aktivt än Österbotten, och vad kunde vi göra för att bättre ta vara på de möjligheter som EU-finansiering kan ge?

En diskussion med bland annat:
Jessica Lerche, Luckan
Sören Lillkung, Svenska kulturfonden
Gunilla Wasström, Pomoväst/Leader
Henrik Wickström, Folktinget/Riksdagen

Moderator: Lia Markelin

kl. 16.00 Avslutning

Anmäl dig till seminariet här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.