8.4.2020

12:00 - 13:00

Befolkningsanalys – hur ser Svenskfinland ut år 2040?

Befolkningsanalys – hur ser Svenskfinland ut år 2040?

De demografiska larmrapporterna avlöser varandra. Särskilt svår anses situationen vara i Finland. Invånarna åldras, nativiteten sjunker och befolkningen koncentreras till de största städerna.

Men hur ser då utvecklingen ut för Finlands svenskspråkiga befolkning? Följer den de nationella trenderna? Blir finlandssvenskarna fler eller färre fram till år 2040? Hur påverkas demografin i olika delar av Svenskfinland?

Jan Saarela, professor i demografi vid Åbo Akademi, har analyserat utvecklingen för den svenskspråkiga befolkningen 1990–2018 och sammanställt en riktgivande prognos på kommunnivå fram till år 2040. Han diskuterar i sin undersökning även ökningen av antalet personer med annat modersmål än finska och svenska.

Jan Saarelas befolkningsanalys presenteras onsdagen den 8 april 2020 klockan 12:00-13:00 i en direktsändning. Du kan titta på presentationen här!

Analysen kommenteras på finska av befolkningsforskaren, PD Timo Aro från konsultbyrån MDI och på svenska av Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad. I evenemanget medverkar också Mats Brandt, ordförande för Folktingets förvaltningsutskott och stadsdirektör i Nykarleby samt representanter från Magma.

Språk: svenska och finska

Arrangörer: Tankesmedjan Magma och Folktinget

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.