18.5.2021

14:00 - 15:30

Zoom

Nordiska scenarier – Norden och den gröna omställningen

Nordiska scenarier – Norden och den gröna omställningen

Kommer Norden att bli världsledande i klimatarbete? Hur kan vi tillsammans öka takten i den gröna omställningen?

Under webbinariet utforskas den gröna omställningen samt de hot och de möjligheter på detta område som de nordiska länderna möter i framtiden. Webbinariet formar ett underlag för den rapport kring Nordiska scenarier som skall publuceras i höst.

PROGRAM

VÄLKOMMEN!

Ulrica Schenström, Fores, Moderator

PANELDISKUSSION

Mette Gervin Damsgaard, Senior Advisor, Nordiska rådet

Jonas Grafström, Doktor i nationalekonomi, Ratio

Maria Wetterstrand, VD för Miltton Europe (tidigare språkrör för Miljöpartiet)

FRÅGOR OCH SVAR

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Detta är ett gemensamt projekt mellan sex nordiska tankesmedjor Civita (NO), CIFS (DK), Fores (SE), IIA (ISL), Magma (FI) och NWO (FI).

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.