7.4.2021

15:00 - 16:30

Online

Nordiska scenarier – kickoff

Nordiska scenarier – kickoff

Hur kommer det nordiska samarbetet att se ut om tio år?

Kommer den nordiska modellen att vara konkurrenskraftig i framtiden?

Du är varmt välkommen att delta i kickoff-webb- inariet för Nordiska scenarier. Målet är att initiera en genomgripandeanalytisk diskussion om fram- tiden för det nordiska samarbetet och för den nordiska modellen.

Detta är ett gemensamt projekt mellan sex nordiska tankesmedjor Civita (NO), CIFS (DK), Fores (SE), IIA (ISL), Magma (FI) och Nordic West Office (FI). Under kickoff- sessionen får vi ta del av olika visioner för det nordiska samarbetet.

Webbinariet hålls på svenska och engelska.

PROGRAM

VÄLKOMMEN!

Helen Blässar, moderator

Nils Erik Forsgård, chef, Magma

VAR ÄR VI NU?

Paula Lehtomäki, generalsekreterare, Nordisk Ministerråd

Johan Strang, biträdande professor, Helsingfors universitet

VARFÖR NORDISKA SCENARIER?

Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies

EN NY KALMARUNION ELLER NÅGOT HELT ANNAT?

Gunnar Wetterberg, historiker och författare

Jan Erik Grindheim, statsvetare, Civita

 

ANMÄL DIG HÄR, SENAST 6 APRIL 

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.