5.4.2022

11:00 - 12:00

Online

Läromedel för andra stadiets yrkesutbildning

Läromedel för andra stadiets yrkesutbildning
Bild: Marvin Meyer, Unsplash

Tillgången till svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning är bristfällig.

På uppdrag av fondernas läromedelsgrupp (Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner och Lisi Wahls stiftelse) har Magma genom Lia Markelin sammanställt en rapport om problematiken.

Rapporten kommer med ett antal åtgärdsförslag.

Under seminariet kommenteras rapporten av Kurt Torsell som är direktör för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen och av Lena Johansson, rektor för Axxell. Nils Saramo, Läromedelschef vid Schildts & Söderströms, kommenterar läget ur förlagets synvinkel.

ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET HÄR

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.