28.2.2024

10:30 - 11:30

Centrumbiblioteket Ode

Lansering av värdegrundsenkät del 1

Lansering av värdegrundsenkät del 1
Välkommen på diskussion om finlandssvenskarnas syn på säkerhet och utrikespolitik

I samarbete med Taloustutkimus har tankesmedjan Magma under början av år 2024 låtit genomföra en värdegrundsenkät bland 800 svenskspråkiga finländare.

Enkäten innehåller tio frågor, cirka hälften av frågorna berör det säkerhets- och utrikespolitiska läget. Den andra hälften fokuserar på frågor som rör exempelvis Gudstro och betydelsen av traditioner.

Den första delen av enkäten, med fokus på säkerhet och utrikespolitik, presenteras av Magmas chef Nils Erik Forsgård;

onsdagen den 28 februari 2024 kl. 10.30 
i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors (sal Kuben, 2. vån.)

Enkätens utfall diskuteras och kommenteras av chefen för det europeiska centret mot hybridhot, Dr. Teija Tiilikainen och av ambassadören emeritus Peter Stenlund.

Välkommen!

PS. Den andra delen av analysen presenteras i Academill i Vasa den 12 mars kl. 13. Separat inbjudan följer.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.