1.4.2019

13:00 - 15:00

Ting-salen, Nordisk kulturkontakt Kajsaniemigatan 9 00101 Helsingfors

Inbjudan till publiceringen av uppföljningsrapporten till Hjärnflykt eller inte?

Inbjudan till publiceringen av uppföljningsrapporten till Hjärnflykt eller inte?

Magmas rapport från 2016 visade att svenskspråkiga finländare allt oftare söker sig till Sverige och att flyttningen accelererat, inte minst från Nyland. Har denna trend hållit i sig? Vilka nya trender kan vi se sedan 2016?
I den nya rapporten presenteras den nyaste statistiken gällande rörligheten mellan Finland och Sverige. I fokus står framför allt de yngre flyttarna (18-24 år). Analysen kompletteras med intervjumaterial och reflektioner kring orsaken till flyttningen.

Rapporten lanseras torsdagen den 14 mars klockan 13-15 i Ting-salen, Nordisk kulturkontakt (Kajsaniemigatan 9, Helsingfors).

Magmas samhällsanalytiker Kaisa Kepsu och projektforskare Blanka Henriksson vid Åbo Akademi presenterar rapporten. Därefter följer diskussion kring temat tillsammans med forskare Kjell Herberts och professor Wilhelm Barner-Rasmussen.

Den första rapporten Hjärnflykt eller inte? publicerades i september 2016 och kan läsas här.

Anmäl dig till seminariet här senast 11.3. Efter tillställningen serveras förfriskningar med smått tilltugg.

Välkommen!

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.