7.5.2019

10:00 - 11:30

Café Esplanads källarvåning Norra Esplanaden 37, Helsingfors

Framtiden för högskoleutbildningen i Finland

Framtiden för högskoleutbildningen i Finland

Vilka utmaningar står våra högskolor inför? Hur ska de svenskspråkiga högskolorna hållas konkurrenskraftiga i framtiden?

Välkommen att delta i lanseringen av Möjligheter för den högre utbildningen – med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor

tisdagen den 7 maj kl. 10–11.30.

Rapporten är skriven av Markku Linna, tidigare kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet och av professor, rektor emeritus Henrik Wolff.

Rapporten kommenteras av rektor för yrkeshögskolan Novia Örjan Andersson, rektor för yrkeshögskolan Arcada Mona Forsskåhl, samt Birgitta Vuorinen, direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Tillställningen är tvåspråkig.

Efter lanseringen är rapporten tillgänglig på Magmas webbplats.

Välkommen!

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.