10.6.2019

18:00 - 18:45

Alandica Kultur och Kongress, Auditoriet Strandgatan 33, Mariehamn

Den ökande engelskan i samhället – ett bekymmer eller en möjlighet?

Den ökande engelskan i samhället – ett bekymmer eller en möjlighet?

Engelskan får en allt större roll i det finländska samhället, vilket har fått finska språknämnden att efterlysa ett nytt nationalspråksprogram för att stärka de inhemska språken. Samtidigt är engelskan en naturlig del av framför allt ungas liv, vilket Magmas ungdomsbarometer visar.

Hur ska vi se på engelskan i det finländska samhället? Är språket en tillgång eller riskerar det ersätta svenskan och finskan i viktiga domäner?

Dessa frågor diskuteras under Magmas ledning på Alandica debatt i Mariehamn. I diskussionen deltar

– Sandra Bergqvist, riksdagsledamot och Svenska Finlands Folktings ordförande

Minea Julin, abiturient

– Anders Ekström, VD för Ålands Näringsliv

Diskussionsledare är Jenny Stenberg-Sirén, samhällsanalytiker vid Magma.

Seminariet är öppet för allmänheten – välkomna!

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.