20.10.2020

13:00 - 14:00

Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner

Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner
Bild: Unsplash, Mary Ray

 

Om du vill ge kommentarer, gå in via denna länk

Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos från 2019 finns det om 15 år inte ett enda landskap i Finland där det föds fler invånare än det dör. Detta förutsatt att fruktsamhetstalet förblir på ungefär samma nivå som nu. Denna omvälvande demografiska utveckling kommer att påverka alla kommuner i Finland, om än på olika sätt. Hur väl förberedda är de svensk- och tvåspråkiga kommunerna? Vilka utmaningar ser kommunerna att utvecklingen för med sig? Och hur ser de att t.ex. kommuninvånarnas inställning till invandring påverkas?

Bland annat dessa frågor behandlar Magmas samhällsanalytiker Lia Markelin i en ny rapport som presenteras tisdagen den 20.10 kl.13–14 under ett webbinarium. Rapporten bygger på ett samarbete med Kommunförbundet.

I evenemanget medverkar:

Suvi Savolainen – Finansministeriet

Christian Dreyer – Kommundirektör, Jomala

Jan D Oker-Blom – Stadsdirektör, Lovisa

Mikko Ollikainen – riksdagsledamot (sfp), tidigare kommundirektör i Vörå

Linda Grönqvist – Kommunförbundet

Lia Markelin – Magma

Följ med diskussionen för att få svar på dessa frågor och mycket mer! Webbinariet sänds på Magmas hemsida. 

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.