26.9.2018

12:00 - 13:00

Café Esplanads källarvåning Norra Esplanaden 37 00100 Helsingfors

Boksläpp av minister Pär Stenbäcks nya bok 26.9

Boksläpp av minister Pär Stenbäcks nya bok 26.9

Boksläpp av minister Pär Stenbäcks nya bok:

Demokrati under hot?

Är demokratin dömd att försvinna som styrelseform?
Den frågan aktualiseras i en tid då auktoritära partier tar allt mera plats med stöd av de hotbilder som migrationen och de ekonomiska och tekniska förändringarna ger upphov till.

Minister Pär Stenbäck tar i boken upp frågan om demokratins hållbarhet. Han vidgar perspektivet med presentationer av alternativa demokratimodeller och betonar det fria ordets betydelse i en tid då sociala medier kan missbrukas och undergräva demokratin.

Magmas chef Nils Erik Forsgård samtalar med författaren om boken.

I samband med seminariet säljs boken till priset 20 € (bokhandelspris 25 €).
OBS! Endast kontantbetalning.

Soppan står serverad från kl. 11.45.
Välkommen!

Seminariet är tyvärr fullt.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.