17.9.2019

12:00 - 13:30

Luckan, Gerogsgatan 27 Helsingfors

Tvåspråkig skola eller nordisk skola?

Tvåspråkig skola eller nordisk skola?

Frågan om tvåspråkiga skolor ligger latent i samhällsdebatten. Men vad är egentligen en tvåspråkig skola? Hur kan den bäst definieras och förverkligas?

En av de frågor som väckts i många olika sammanhang är denna: om det finns en finsk-fransk och en finsk-tysk skola i Helsingfors, varför finns det då inte en finsk-svensk skola i ett formellt tvåspråkigt land med svenska och finska som huvudspråk?

Professor emeritus Marketta Sundman granskade redan år 2013 frågan om tvåspråkiga skolor för Magma i denna rapport. Sundman gjorde en klar distinktion mellan språkbad, samlokaliserade skolor och tvåspråkiga skolor där eleverna undervisas lika mycket på bägge språken.

Sundman noterade att det i tvåspråkiga skolor behövs tydliga principer för hur språken används i kommunikationen. Särskild omsorg bör visas det lokala minoritetsspråket. Bägge språken ska på ett konsekvent sätt vara lika synliga. Sundman noterar att en tvåspråkig skola ger finskspråkiga elever en bättre svenska och att tvåspråkiga elevers tvåspråkiga identitet blir ännu starkare.

Gäller Marketta Sundmans teser ännu idag? Svar på frågan sökas under ett lunchseminarium som ordnas av Magma den 17 september. Seminariet går av stapeln i Luckans utrymmen, Georgsgatan 27 i Helsingfors, kl. 12-13.30.

Tillställningen är öppen för alla. Anmäl dig här, senast 13.9!

Program:

Tuuli From, doktorand i pedagogik, HU: Vad är en tvåspråkig skola?

Marcus Rantala, ledamot av stadsfullmäktige och medlem av stadsstyrelsen i Helsingfors: Reflektioner kring en nordisk skola. Vad vill Helsingfors med planerna?

Välkommen!

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.