26.4.2019 - 27.4.2019

10:00 - 11:30

Tekniskas salar, Stora salen Eriksgatan 2, 6:e vån

Är Sverige en förebild för Finland?

Är Sverige en förebild för Finland?
Photo: John Doe

Norden har behållit sin position som den huvudsakliga samhällspolitiska referensramen för Finland, också sedan Finland blev medlemsland i EU. Samtidigt tävlar man om vem som äger den ”nordiska modellen” och vem som får definiera dess innehåll.

Magmas nya studie ”Ruotsin malliin – Pohjoismaat suomalaisessa politiikan argumentaatiossa” skriven av Mikko Majander, docent i politisk historia, publiceras

tisdagen den 26 mars 2019 kl. 10.00–11.30 i Tekniskas salar
(Stora salen, Eriksgatan 2, 6:e vån., Helsingfors).

Sverige och de övriga nordiska länderna används ofta för att stärka de egna argumenten i den samhällspolitiska debatten i Finland. Majander hävdar att det inte endast är den politiska vänstern, arbetarrörelsen eller socialpolitiska experter som använder Sverige som förebildsland utan också högern, näringslivet och ekonomer. Invandringen och framväxten av den nationalpopulistiska rörelsen har dock grumlat bilden.

Försvarspolitiskt sett råder det ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan Finland och Sverige, om inte rentav en ”ödesgemenskap”. Samarbetet mellan de två länderna är tätare än någonsin, och ländernas eventuella framtida beslut gällande militär allians eller alliansfrihet är bundna till varandra.

Eller är detta en korrekt bild av situationen? Frågan diskuteras av Mikko Majander tillsammans med riksdagsledamöterna Eva Biaudet och Juhana Vartiainen.

Seminariet är tvåspråkigt.

Själva studien är skriven på finska med ett längre svenskspråkigt sammandrag,”Så som i Sverige – Norden som förebild i den finländska politiska argumentationen”.

För serveringens skull ber vi om en anmälan senast 22.3 via den elektroniska blanketten.

Närmare information ges av Mikko Majander, tel. 040 530 5489, mikko.majander@magma.fi

Välkommen!


Onko Ruotsi Suomelle yhä esikuva?

EU-jäsenyyden aikakaudellakin Pohjola näyttäytyy yhä Suomelle yhteiskuntapoliittisesti tärkeimpänä kansainvälisenä viitekehyksenä ja vertailukohteena. Samanaikaisesti kamppaillaan siitä, kuka oikein omistaa ”pohjoismaisen mallin” ja saa määritellä sen sisällön.

Poliittisen historian dosentti Mikko Majander on kirjoittanut ajatuspaja Magmalle tutkielman ”Ruotsin malliin – Pohjoismaat suomalaisessa politiikan argumentaatiossa”, joka julkaistaan

tiistaina 26. maaliskuuta 2019 klo 10–11.30 Tekniskan suuressa salissa (Eerikinkatu 2, 6. krs, Helsinki).

Suomen eri tahot vetoavat Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin oman asiansa vahvistamiseksi. Majanderin mukaan Ruotsi esikuvana on liikkunut poliittisesti vasemmalta oikealle, palkansaajien puolustajilta elinkeinoelämälle ja sosiaalipolitiikan asiantuntijoilta taloustieteilijöille. Pakkaa sekoittavat kuitenkin maahanmuutto ja kansallispopulismin nousu.

Turvallisuuspolitiikassa Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee keskinäisriippuvuus, ellei ”kohtalonyhteys”. Puolustusyhteistyö maiden välillä on kiinteämpää kuin koskaan, ja sotilaallinen liittoutuminen kietoutuu kenties ratkaisevasti yhteen naapurin ratkaisujen kanssa.

Onko näin, siitä Majanderin kanssa tulevat keskustelemaan kansanedustajat Eva Biaudet ja Juhana Vartiainen. Raporttiin sisältyy ruotsinkielinen yhteenveto ”Så som i Sverige – Norden som förebild i den finländska politiska argumentationen”.

Julkistamistilaisuus on kaksikielinen.

Tarjoilua ajatellen pyydämme ilmoittautumisia 22. maaliskuuta mennessä lomakkeen kautta.

Lisätietoja: Mikko Majander, 040 530 5489, mikko.majander@magma.fi

Tervetuloa!

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.