23.10.2019

10:00 - 12:00

Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors, Finland

AI och det svenska i Finland

AI och det svenska i Finland

Digitaliseringen och framför allt lösningar byggda på artificiell intelligens (AI) håller på att förändra vårt samhälle i grunden. Diskussionen om AI har i hög grad kretsat kring etiska aspekter samt de förändringar AI kommer att medföra inom t.ex. arbetslivet, medan andra frågor fallit i skymundan. En sådan fråga är vad AI kommer att innebära för olika språkliga grupper, t.ex. svenskspråkiga i Finland.

Vad innebär AI för det svenska i Finland? Ingår flerspråkighet i de AI-utredningar som görs på statlig nivå? Vilken är beredskapen i de finlandssvenska organisationerna? Kommer AI att göra det lättare eller svårare att leva på svenska i Finland? Bland annat dessa frågor utreds av forskaren och entreprenören Linda Mannila i Magmas rapport om AI och svenskan i Finland. Rapporten publiceras 23.10 kl. 10.00 i sal Futurum i Hanken, Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors, Finland.

Rapporten kommenteras av Nicholas Andersson, verksamhetsledare för Airo Island, Ida Sulin, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet och Joakim Strand, riksdagsledamot och ordförande för riksdagens framtidsutskott.

Rapporten finns att läsa här.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.