Om oss

Vad är Magma?

Tankesmedjan Magma arbetar med samhällsdebatt och idéutveckling kring det svenska i Finland, analyserar och förmedlar kunskap om omvärldsförändringar. Magma har både en analys- och en arenafunktion. Tankesmedjan genomför utredningar, opinionsmätningar, konsekvensbedömningar och riskanalyser som ger underlag för finlandssvenska och nationella beslutsfattare. Magma är partipolitiskt obunden med en liberal värdegrund. Magmas publikationer finns sammanställda i denna lista.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Fyll då i kontaktformuläret längst ner på sidan, så lägger vi till dig på vår lista.

Samarbetsnätverk

Magma bedriver samarbete med andra tankesmedjor, så väl i Finland, i de nordiska länderna som i Europa. Sedan 2012 är Magma medlem i European Liberal Forum (ELF).

Finansiering & styrelse

Tankesmedjans huvudman är Finlands svenska tankesmedja Magma r.f. Dess verksamhet finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi och Stiftelsen Tre Smeder. Tankesmedjans styrelse består av ordförande och sex arbetande ledamöter.

Magmas styrelse 2020 består av pol.lic Håkan Mattlin, ordförande, Mirjam Kalland, direktör på konsultkoncernen Miltton Patrik Gayer, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Michael Smirnoff, chef för kommunikation och samhällskommunikationer Johanna Vesikallio, Elli Flén, ambassadör (pens.) Peter Stenlund

Kontaktuppgifter till personalen

Nils Erik Forsgård

är chef för Magma. Han är docent i idéhistoria och han har tidigare verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin och som professor i historia vid Helsingfors universitet. Bland hans böcker kan nämnas Hemingway. En betraktelse (2011) och Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa 2014-2015 (2015) .

+358 (0)50 3386963
Kaisa Kepsu

är samhällsanalytiker på Magma. Kepsu är FM i kulturgeografi och hennes forskningsintressen inkluderar migrations- och befolkningssfrågor, minoriteter, stadsutveckling och statistik. Kepsu arbetar på en doktorsavhandling om finlandssvenska flyttningsrörelser. Tidigare har hon verkat som projektledare för nordisk verksamhet inom utbildning, forskning och näringsliv vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, samt som projektforskare och lektor vid Helsingfors universitet.

+358 (0)40 5448444
Mikko Majander

är samhällsanalytiker på Magma. Majander har en bakgrund vid Helsingfors universitet där han är docent i politisk historia. Till Magma kommer han närmast från en tjänst som verksamhetsledare för tankesmedjan Kalevi Sorsa fonden. Majander är en aktiv samhällsdebattör och han har publicerat flera böcker, bl.a. ”Pohjoismaa vai kansandemokratia?” (2004), ”Demokratiaa dollareilla” (2007), ”Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira” (2010), ”Lukemisen hulluus” (2014).

+358 (0)40 530 5489
Lia Markelin

är samhällsanalytiker på Magma. Hennes forskning har fokuserat på minoritetspolitiska frågor och hon har en doktorgrad i samhällsvetenskaper. Tidigare har hon arbetat bland annat som biträdande professor II vid Samiska högskolan i Kautokeino, Norge, och som koordinator mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors.

+358 (0)40 7251775
Annica Sigfrids

är koordinator på Magma med ansvar för Magma-akademin, och arbetar även med tankesmedjans administration. Sigfrids är Politices magister med huvudämnet sociologi. Hon är erfaren inom projektkoordinering, b.la. från Slush Singapore 2018 där hon ledde två team, samt Sydkustens landskapsförbund där hon arbetat som producent.

+358 (0)40 4181600

Kontakta oss

Dataskydd

Kommunikationsregister och dataskydd

Tankesmedjan Magma upprätthåller ett kommunikationsregister för att informera om kommande evenemang, publikationer och eventuell övrig verksamhet. Registret innehåller personens namn, e-postadress och eventuellt organisation. Personuppgifterna i kommunikationsregistret erhålls från personerna själva, till exempel genom registreringslänken på Magmas webbplats, i samband med registrering till ett evenemang eller genom gemensamma projekt. Magma-akademins alumner ingår automatiskt i kommunikationsregistret.

Tankesmedjan Magma behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Europarådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och den nationella lagstiftningen som gäller dataskydd. Personuppgifterna hålls konfidentiella. Endast Magmas personal har tillgång till uppgifterna. Den utrustning som Magmas kommunikationsregister ligger på skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Överföring av information utanför EU och EES

Magmas register hanteras av marknadsföringsplattformen MailChimp, som används som verktyg vid utskick av inbjudningar. MailChimps verksamhet står i linje med EU: s integritetslagstiftning. Läs mer om MailChimp och GDPR på https://bit.ly/2MtZkmJ. Mer information om MailChimp hittas på adressen https://mailchimp.com/.

Registret används endast för tankesmedjan Magmas verksamhet. Informationen vidarebefordras inte.

Radering av information

Var och en kan när som helst välja att inte längre tillhöra Magmas kommunikationsregister. En begäran om radering av ens personliga information kan skickas till magma(at)magma.fi.

Var och en har också rätt att få tillgång till och få möjlighet att ändra den information som finns om honom eller henne i Magmas register. I detta fall riktas förfrågan likaså till magma(at)magma.fi. Var och en har likaså rätt att lägga in klagomål hos dataombudsmannens byrå.

Upprätthållare

Magmas kommunikationsregister upprätthålls av Finlands svenska tankesmedja Magma rf (FO-nummer 2223657-5), Annegatan 16 B 29, 00120 Helsingfors, magma(at)magma.fi.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.