Om oss

Vad är Magma?

Tankesmedjan Magma arbetar med samhällsdebatt och idéutveckling kring det svenska i Finland, analyserar och förmedlar kunskap om omvärldsförändringar. Magma har både en analys- och en arenafunktion. Tankesmedjan genomför utredningar, opinionsmätningar, konsekvensbedömningar och riskanalyser som ger underlag för finlandssvenska och nationella beslutsfattare. Magma är partipolitiskt obunden med en liberal värdegrund. Magmas publikationer finns sammanställda i denna lista.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Fyll då i kontaktformuläret längst ner på sidan, så lägger vi till dig på vår lista.

Samarbetsnätverk

Magma bedriver samarbete med andra tankesmedjor, så väl i Finland, i de nordiska länderna som i Europa. Sedan 2012 är Magma medlem i European Liberal Forum (ELF).

Finansiering & styrelse

Tankesmedjans huvudman är Finlands svenska tankesmedja Magma r.f. Dess verksamhet finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi och Stiftelsen Tre Smeder. Tankesmedjans styrelse består av ordförande och sju arbetande ledamöter.

Magmas styrelse 2019 består av pol.lic Håkan Mattlin, ordförande, kommundirektör Rurik Ahlberg, Mirjam Kalland, direktör på konsultkoncernen Miltton Patrik Gayer, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Michael Smirnoff, chef för kommunikation och samhällskommunikationer Johanna Vesikallio, Elli Flén, ambassadör (pens.) Peter Stenlund

Kontaktuppgifter till personalen

Nils Erik Forsgård

är chef för Magma. Han är docent i idéhistoria och han har tidigare verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin och som professor i historia vid Helsingfors universitet. Bland hans böcker kan nämnas Hemingway. En betraktelse (2011) och Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa 2014-2015 (2015) .

+358 (0)50 3386963
Kaisa Kepsu

är samhällsanalytiker på Magma. Kepsu är FM i kulturgeografi och hennes forskningsintressen inkluderar migrations- och befolkningssfrågor, minoriteter, stadsutveckling och statistik. Kepsu arbetar på en doktorsavhandling om finlandssvenska flyttningsrörelser. Tidigare har hon verkat som projektledare för nordisk verksamhet inom utbildning, forskning och näringsliv vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, samt som projektforskare och lektor vid Helsingfors universitet.

+358 (0)40 5448444
Mikko Majander

är samhällsanalytiker på Magma. Majander har en bakgrund vid Helsingfors universitet där han är docent i politisk historia. Till Magma kommer han närmast från en tjänst som verksamhetsledare för tankesmedjan Kalevi Sorsa fonden. Majander är en aktiv samhällsdebattör och han har publicerat flera böcker, bl.a. ”Pohjoismaa vai kansandemokratia?” (2004), ”Demokratiaa dollareilla” (2007), ”Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira” (2010), ”Lukemisen hulluus” (2014).

+358 (0)40 530 5489
Lia Markelin

är samhällsanalytiker på Magma. Hennes forskning har fokuserat på minoritetspolitiska frågor och hon har en doktorgrad i samhällsvetenskaper. Tidigare har hon arbetat bland annat som biträdande professor II vid Samiska högskolan i Kautokeino, Norge, och som koordinator mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors.

+358 (0)40 7251775
Annica Sigfrids

Är koordinator på Magma med ansvar för Magma-akademin, och arbetar även med tankesmedjans administration. Sigfrids är erfaren inom projektkoordinering, b.la. från Slush Singapore 2018 där hon ledde två team, samt Sydkustens landskapsförbund där hon arbetat som producent.

+358 (0)40 4181600
Jenny Stenberg-Sirén

är samhällsanalytiker med medieansvar på Magma. Stenberg-Sirén är också universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och har en lång karriär på Svenska Yle bakom sig, bland annat som nyhetsjournalist och chef för nya medier.

+358 (0)40 3590968

Kontakta oss

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.