25.10.2019

14:00 - 14:25

Bokmässan i Helsingfors, scen Fiskehamnen

Bokmässan i Helsingfors: AI och svenskan i Finland

Bokmässan i Helsingfors: AI och svenskan i Finland
Artificiell intelligens kommer att förändra samhället på många olika sätt, men vad kommer AI att betyda för svenskan i Finland? Vilken beredskap har vi och vem ansvarar för AI på svenska? Utgående från Magmas rapport om AI samtalar forskaren och företagaren Linda Mannila, Konstsamfundets VD Stefan Björkman och verksamhetsledaren för Airo Island, Nicholas Andersson.
Moderator: Jenny Stenberg-Sirén