g

Bakgrundsanalys till pamfletten Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland (Magma-studie 1/2016)

Publicerad | Uppdaterad

Ett grundligare underlag för slutsatserna och rekommendationerna i pamfletten Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland kan läsas i bakgrundsanalysen, här publicerad som Magma-studie 1/2016.

Ladda ner studien här

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!