Affekterad debatt om tvåspråkighet

29 apr 2013 | Magma
Magma ordnade den 23 april en paneldebatt i samarbete med Helsingfors universitets tvåspråkighetsutskott om tvåspråkigheten och svenskan i Finland. I panelen satt bl.a. representanter för de politiska ungdomsorganisationerna. Den livliga diskussionen, främst riktad till studerande, fördes på två språk om allt från den obligatoriska skolsvenskan till behovet av svenskan i arbetslivet och det första...

Vårt behov av bildning

25 apr 2013 | Bengt Kristensson Uggla
Ett fungerande bildningsbegrepp för vår tid måste vara gränsöverskridande på ett sätt så att det med självklarhet inbegriper såväl medicin och teknik som ekonomi och matematik – kunskapsområden som humanismens bildningsbegrepp till varje pris ville avgränsa sig ifrån, skriver Amos Anderson professorn vid Åbo Akademi Bengt Kristensson Uggla i denna feature artikel.

Beyond the Bedroom

Op-ed columnist from The New York Times, Frank Bruni writes in this column about the challenges of the Catholic church and the new pope Francis.

Delade uppfattningar om tvåspråkiga skolor

Magmas och Utsjoki kommuns seminarium om tvåspråkiga skolor samlade på onsdagen (13.3) ett åttiotal deltagare. Frågan om vad man menar med en tvåspråkig skola var det genomgående temat. Den samiska erfarenheten från Utsjoki är entydig. För den samiska minoriteten är en tvåspråkig skola en dålig lösning, visade forskaren Torkel Rasmussen som jämfört skolorna i Tana och Utsjoki. Elever i Tana som gått...

Seminaari kaksikielisistä kouluista jakoi mielipiteitä

Kak­si­kie­li­siä kou­lu­ja pun­ta­roi­tiin suo­men-, ruot­sin- ja saa­men­kie­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta Magman ja Utsjoen kunnan järjestämässä seminaarissa Helsingissä 13.3.2013. Tutkija Torkel Rasmussen, joka on tutkinut saamenkielisten lasten valmiutta käyttää saamenkieltä Norjan Tanassa ja Utsjoella, osoitti kuinka erilaiset koulut vaikuttavat saamenkielen käyttöön. Saamenkielistä koulua käyvät...

Finland is a hostage of its history

I gästkolumnen skriver Alexis Kouros, chefredaktör för Helsinki Times, om sin egen erfarenhet av krig och om Finlands roll i historien.

Tio vägar till populism (Counterpoint)

26 feb 2013 | Magma
Johanna Korhonens nya pamflett Kymmenen polkua populismiin är utgiven av Counterpoint i London.

Mongoliet – u-landet med rekordtillväxt

12 feb 2013 | Greta Lång-Tennberg
Redaktör Greta Lång-Tennberg har besökt exotiska Mongoliet och ger i denna reseskildring bilden av ett land, där ekonomin – tack vare naturtillgångarna – växer så det knakar.

De talar finska över huvudet på mig (Magma-studie 1/2013)

I denna rapport utreds läget inom mentalvården på svenska ur ett klientperspektiv.

The Blight of Return

The Op-Ed Columnist Roger Cohen writes in the New Yok Times about the sitaution in the Middle East.

Is Growth Over?

3 jan 2013 | Magma
"Is Growth Over? The answer is: less than we think." Op-ed columnist Paul Krugmaof of The New York Times writes aobut visions for a new year.

Pohjoismaat yhteiseen puolustusrintamaan

Ottaako pohjoismainen puolustusyhteistyö vuonna 2013 uusia askeleita eteenpäin, kun Suomi on NORDEFCO:n puheenjohtaja? Kysymyksen esittää Magman kolumnisti Kari Arola.