Grattis till 10-åringen

I år fyller Minoritetsombudsmannens byrå 10 år. Byrån grundades år 2001 för att främja minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter i samhället. I praktiken bl.a. uttalar sig byrån om processer och attityder som berör minoriteters ställning, fungerar som nationell rapportör om människohandel och ingriper då diskriminering skett. År 2010 behandlade byrån ca 850 fall av diskriminering ca 150...

Afrikanska historier

Mycket av det som inte är "mainstream" enligt västerländska mått mätt blir lätt ett prefix. Så har det länge varit också med kvinnor. Till exempel "kvinnoförfattare", i stället för bara författare; "Black literature" i stället för bara litteratur. På samma sätt tenderar böcker som inte kommer från den europeiska eller anglosaxiska världen att betonas enligt ursprung: det blir "sydamerikansk" litteratur...

Svenskan i Finland vs svenskan i Sverige

Det är inte så sällan som det skrivna svenska språket i Finland - tidningsspråket i synnerhet - får sig en känga, bland annat i insändare och kommentarer i finlandssvenska medier. Vi skriver slarvigt, använder för många finlandismer och kan inte vår grammatik. Det verkar finnas en uppfattning om att den skrivna svenskan i Finland skulle vara sämre än den skrivna svenskan i Sverige. Ibland hör man också...

Språkens historia

Då man tänker på världshistorien tänker man kanske oftast på stora krig, viktiga härskare, "upptäcktsresor" eller annat omvälvande. Medan språk lätt för tankarna till ett mera individuellt perspektiv, "mjukt" om man så vill: inlärning, konstnärliga uttrycksformer, grammatik och så vidare. Tore Jansons bok Språkens historia. En upptäcktsresa i tid och rum visar hur centralt språket de facto är i uppkomsten...

Skolan, vår framtid

Resultaten för den senaste PISA-undersökningen från 2009 visade att Finland behållit sin topposition. Den här gången var det niondeklassisters förmågor och attityder till läsning och textförståelse som mättes, och Finland platsade trea efter Shanghai och Korea. Den 18 maj presenterades däremot preciserad forskning kring de svenskspråkiga skolornas resultat i samma undersökning - och plötsligt var vi...

Mångkulturalismens schizofreni

Mångkulturalismen har misslyckats, är en uppfattning som allt fler europeiska ledare i dag verkar dela. Först Merkel och sedan både Cameron och Sarkozy har i tur och ordning gått ut och sagt att de misslyckats med att integrera sina invandrare. I synnerhet den muslimska befolkningen ses som ett exempel på detta misslyckande och islamistisk extremism som en konsekvens av dålig integration. Samtidigt...

Respektera barnets språk

Här om dagen skulle min lilla son vaccineras och ha sin 1,5-års kontroll. Hans pappa tog honom till rådgivningen och de fick träffa läkaren och allt gick på finska, som det brukar. Inget problem med det. Efteråt var det allmän kontroll hos rådgivningsdamen, som också ville prata med pojken. Det hade inte varit tal om någon tal-kontroll på förhand. Eftersom ingen i "vår" rådgivningscentral talar svenska,...

Urfolkens rättigheter

Söndagen den 6. februari firades samernas nationaldag. Dagen till ära sände YLE programmet "Suomi tuli Saamenmaahan", som sändes i TV1 och följande dag fick vi läsa om Wimme Saari i Hbl. Men hur står det egentligen till med samernas rättigheter i dag?

Framgångssagan i Wales hotad?

10 dec 2010 | Lia Markelin
Wales har länge varit något av en förebild för många språkliga minoriteter i världen. Återupplivningen av det kymriska språket har ansetts vara en framgångshistoria, och ett av världens kanske mest framstående minoritetsspråksmedium har funnits i Wales, i form av den kymriska TV-kanalen S4C. I dag befinner sig Wales i den paradoxala situationen att antalet kymriskkunniga personer har ökat, medan användningen...

Förbluffande språkpolitik

"Språken i en föränderlig värld" hette ett språkseminarium som Justitieministeriet arrangerade 18.10. Seminariet hade inte något entydigt syfte, men gav bl.a. en inblick i regeringens och några av språkgruppernas syn på dagens språksituation i Finland.

Vill du bli muslim

För tillfället går det på YLE:s TV1 ett program som på finska heter Muslimielämää (muslimskt liv). Formatet kommer från England, där programmet "Make Me a Muslim" setts i Channel 4. Idén är att några icke-muslimer under en viss tidsperiod (i det finska programmet fem personer under en och en halv månad) ska leva som muslimer för att bekanta sig med religionen och se vilka utmaningar och positiva lärdomar...

Samernas sak är vår?

Det var glädjande att i Hbl (27.8.2010) se ett reportage om samisk ungdom. Det är inte ofta vi presenteras med något från den samiska världen i våra svensk- och finskspråkiga medier. Vi fick bl.a. läsa om ungdomarna Lauras och Ailus syn på samernas situation, om problemen med erkännandet av samernas landrättigheter, och basinformation om samerna och det samiska i Finland.